Constance de Ronde

Naam Constance de Ronde
Beschikbaar in Kennemerland en Noord-Holland Noord
Beroep Geestelijk begeleider, pastoraal werker in verzorgingshuizen en verpleeghuizen van Magentazorg
Levensbeschouwing Als geestelijk begeleider begeleid ik mensen met diverse achtergronden: humanistisch, protestants-christelijk, Rooms katholiek, oecumenisch, gelovig, ongelovig, anders gelovig. Ik ben van huis uit Rooms Katholiek.
Persoonlijk professioneel Samen met degene die om begeleiding vraagt, en als hij/zij het wenst met diens familie en relaties, komen tot een wenselijk “antwoord”. Met elkaar overleggen of en hoe er gehandeld zal worden. Men kent mij als iemand die creatief en flexibel kan omgaan met wetten, kaders, richtlijnen, ontwikkelingen. Ik wordt geïnspireerd door verhalen uit de H. Schrift. Ik ben vaardig geworden in het verbinden van Bijbel verhalen en mensen hun persoonlijke levensverhaal
Beroepsvereniging Vereniging van Geestelijk Verzorgers in Zorginstellingen (www.vgvz.nl) en geregistreerd in Stichting Kwaliteitsregister Geestelijk Verzorgers (www.skgv-register.nl)