Cor van der Spek

Naam Cor van der Spek
Beschikbaar in West-Friesland
Beroep Senior geestelijk verzorger
Levensbeschouwing Rooms-Katholiek
Persoonlijk professioneel Gezien mijn leeftijd ben ik een senior-pastor, maar iemand met veel ervaring in de gezondheidszorg in het bijzonder in de verpleeghuizen en dan vooral de zorg voor en rond de psychogeriatrische bewoners, de zogenaamde demente patiënten. Mijn drive, de rode draad in mijn leven is steeds de aandacht voor ’mensen in de knel’ geweest, mensen die door wat hen overkomen is het gevoel hebben dat zij niet of nauwelijks meer mee tellen. Vanuit de joods-christelijke traditie, in navolging van die figuur van Jezus van Nazaret, mensen nabij blijven, was, is en zal ik altijd heel belangrijk vinden. Binnen de pool van geestelijk verzorgers van het Centrum voor Levensvragen houd ik mij beschikbaar voor een ieder die in de laatste levensfase in het kader van geestelijke zorg of zingevingsvragen een beroep op mij kan doen.