Hans van Wijk

Naam Hans van Wijk
Beschikbaar in Kennemerland, Alkmaar en wijde omgeving
Beroep Eerst als pastoraal werker in RK parochies, daarna als geestelijk begeleider in verpleeg- en verzorgingshuizen
Levensbeschouwing Rooms Katholiek
Persoonlijk professioneel Het werken met mensen met rituelen en verhalen geeft hen en mijzelf inspiratie Ik verken samen hun levensverhaal op zoek naar groeikracht, veerkracht en geestkracht. Kenmerkend voor mijn manier van werken: Betrokken – Verbinden – Vertrouwen.
Beroepsvereniging Vereniging voor Geestelijk Verzorgers in Zorginstellingen (www.vgvz.nl) en geregistreerd in SKGV (www.skgv-register.nl)