Pauline van Zaalen

Naam Pauline van Zaalen
Beroep Geestelijk verzorger in verpleeghuis Oostergouw in Zaandam, en zorgcentrum Eigen Haard in Halfweg - Zwanenburg
Beschikbaar voor locaties Zaanstreek
Levensbeschouwing Rooms Katholiek, met een oecumenische inslag.
Persoonlijk professioneel Mijn werk en deskundigheid zijn grofweg in tweeën te delen: Enerzijds is er het kerkelijke/ rituele deel. Ik heb veel ervaring in het voorgaan in en begeleiden van uitvaarten en rituelen zoals ziekenzegen. Anderzijds is er het persoonlijk contact met mensen die in een fase in hun leven zijn gekomen waarin hun kwetsbaarheid onontkoombaar is. Het kan iedereen overkomen: door ziekte, door het overlijden van een dierbaar mens, of door iets anders, kan je leven ineens zijn vanzelfsprekendheden lijken te verliezen. Hoe kun je daarmee omgaan? Als geestelijk verzorger probeer ik mensen bij te staan in hun zoektocht naar een begaanbare weg.
Beroepsvereniging Vereniging voor Geestelijk Verzorgers in Zorginstellingen (www.vgvz.nl). Geregistreerd in het kwaliteitsregister (www.skgv-register.nl)