• welkom bij het centrum voor levensvragen

  wat is de zin van het leven? ons team helpt met gesprek, contact en begeleiding

 • uw verhaal en vraag zijn het uitgangspunt

  aan het centrum voor levensvragen zijn diverse mensen verbonden die u vanuit hun beroep en achtergrond, begeleiding en ondersteuning kunnen geven

 • behandelaar of zorgverlener?

  uw verwijzing is bij ons in goede handen, evenals uw consult- of scholingsvraag

   

 • de tijd staat stil

  en wij reizen erlangs, van herinnering naar herinnering

 • zoeken naar antwoorden

  jij doet ertoe, omdat jij jij bent

Welkom bij het Centrum voor Levensvragen

U kunt bij ons terecht voor een gesprek wanneer het levensvooruitzicht anders wordt. Er kunnen momenten zijn in het leven waarbij we in een crisis terechtkomen; in het bijzonder wanneer we te maken krijgen met een ziekte of ingrijpende verandering. In zo’n periode kunnen vragen naar boven komen rond het bestaan en de zin van het leven.

Juist dan kan het goed zijn om in contact te komen met iemand die hierover met u in gesprek kan gaan. Het Centrum voor Levensvragen is een schakel tussen uw vragen en de begeleiders en organisaties die u hierbij kunnen helpen. De begeleiding komt vanuit verschillende achtergronden.

 

Het Centrum voor Levensvragen biedt

 • professioneel geestelijke begeleiding bij u thuis
 • bijeenkomsten rondom levensbeschouwelijke thema’s
 • consultatie en scholing voor zorgverleners en behandelaars

Nieuws

Vacature voor medewerker m/v (vrijwilliger) voor de telefoondienst van het Centrum voor Levensvragen – Noord Holland

De ‘telefoondienst’ van het CvL bestaat uit vier vrijwilligers. Deze hebben om de beurt op werkdagen gedurende 2 weken deze ‘dienst’. (Dus 2 week ‘op’ en 6 week ‘af’). Gemiddeld komt er 1 à 2 keer per dag een oproep binnen, waarvan ca. 2 tot 4 keer per week een vraag om inzet van geestelijke verzorging. Deze vraag kan komen van de hulpvragers zelf, maar kan ook komen van naasten of doorverwijzende zorgverleners.

Interview Etje Verhagen

Het afscheidsproces wordt er vaak beter en rustiger door, zowel voor de patiënt als voor zijn nabestaanden. Toch wordt geestelijke, of spirituele zorg nog vaak onderschat.

Zin in palliatieve zorg

Een bijzondere titel voor een bijzondere bijeenkomst. Een inspirerende spreker, goede acteurs, zeventig professionals in de zaal en goede gesprekken tijdens de pauze. De kick-off bijeenkomst Zin in Palliatieve zorg had het allemaal. “Wat een bijzondere manier om dit thema zo aansprekend voor het voetlicht te brengen, ik ben geïnspireerd geraakt en ga ermee aan de slag!”

N A S C H O L I N G

Spirituele zorg – samenwerking bij zingeving en levensvragenproblematiek

De aandacht voor de zingevingsdimensie in de zorg is voor patiënten en zorgverleners een belangrijk aspect van gezondheid.

Geestelijk verzorgers zijn professionals op dit gebied. Patiënten hebben er baat bij als eerstelijnszorgverleners en geestelijk verzorgers meer samenwerken. In de praktijk blijkt men veelal onbekend te zijn met geestelijk verzorgers.

In deze training kijken we naar de praktijk van de huisartsen (praktijkondersteuners GGZ, eerstelijns psychologen) en geestelijk verzorgers met als doel de samenwerking te verbeteren. We doen dit in twee- of drietallen (tandems) van arts en/of andere eerstelijns hulpverlener en een geestelijk verzorger. De training is opgebouwd uit gezamenlijke bijeenkomsten afgewisseld met casuïstiekbespreking.

Geestelijk begeleider CvL steeds gemakkelijker te vinden

Op de regionale nieuwssite Dichtbij en diverse regionale kranten verscheen in maart een artikel over het Centrum voor Levensvragen in Noord-Holland.

12

Wij werken in de volgende regio's:

Het Centrum voor Levensvragen wordt mede mogelijk gemaakt door: