Ellen Loomans

Ellen Loomans

Naam Ellen Loomans
Beschikbaar voor locaties Amsterdam, Amstelveen, Diemen
Bereikbaar U kunt mij bereiken per e-mail

Levensbeschouwing Humanistisch
Beroep Geestelijk verzorger
Persoonlijk professioneel

Ik ben als humanistisch raadsvrouw werkzaam in woon en –zorg centrum de Venser in Amsterdam Zuid - Oost.

Mensen vanuit verschillende windstreken wonen en werken bij ons.

Met individuele begeleiding, als ook gespreksgroepen, bezinningsbijeenkomsten en (multiculturele) vieringen,

streef ik ernaar bij te dragen aan het woon en- leefklimaat en het mentale welbevinden.

Binnen de palliatieve zorg gaat het onder andere over het goed af kunnen ronden van het leven. Het is vaak een intense periode die veel vragen, kwetsbaarheid en onzekerheden met zich mee brengt. Vragen als: Wat steunt mij en de mensen om me heen bij het afscheid nemen? Welke wensen en behoefte heb ik hierbij? Gesprekken bieden de ruimte om “stil te staan” en je eigen wijze te vinden om je  tot het levenseinde te verhouden.
Beroepsvereniging Vereniging voor Geestelijk Verzorgers in Zorginstellingen (www.vgvz.nl) en geregistreerd in SKGV (www.skgv-register.nl).