Godian Ejiogu

Naam Godian Ejiogu
Beroep Geestelijk verzorger/spiritual care, psychosociale therapeut, cultuur sensitieve zorg, pastoraal therapie

Beschikbaar voor locaties Amsterdam/Diemen
Bereikbaar
Levensbeschouwing Rooms Katholiek, wel meer dan 20 jaar werkzaam in oecumenische verband. Als ervaren Urban mission pastor in Rotterdam, Amsterdam en Haarlem dien ik elke mens gelovig of niet.

Persoonlijk professioneel

 

Zingeving staat centraal. Lichaam en geest worden als één samenhangend geheel gezien. Ik sta de hulpvrager bij om samen het geestelijke pad dat hij/zij aan het bewandelen is te onderzoeken. Ik ga het liefst duurzaam een behandeling aan: het lichaam slaat op en bewaart de sporen en tekens van geestelijke (mentaal en brein) leed. De genezing hiervan heeft langdurige aandacht nodig. Met verschillende aanpakken  werk ik naar transformatie van lichaam en geest.  Ook doe ik graag groepswerk.  

Ik ondersteun sinds drie jaar het ontwikkelen van een kenniscentrum voor geestelijke gezondheidszorg voor mensen uit Sub Sahara Afrika in Nederland. Geregeld ben ik bij universiteiten en hogescholen gastdocent en geef ik traningen.

 

Beroepsvereniging Ik ben lid bij NVPA. De beroepsvereniging voor gespecialiseerde psychosociaal therapeuten www.nvpa.org  en ook lid van de Vereniging van Geestelijk VerZorgers  www.vgvz.nl/ . Ik ben   zowel geregistreerd bij Stichting Kwaliteitsregister Geestelijke Verzorgers www.skgv-register.nl  als bij Stichting RBCZ www.rbcz.nu.