Hennie Smit

Naam Hennie Smit
Beschikbaar voor locaties Amsterdam en omgeving
Bereikbaar Via het Centrum voor levensvragen
Levensbeschouwing Algemeen geestelijk verzorger (ongebonden)
Beroep Algemeen geestelijk verzorger bij Amsta en docent
Persoonlijk professioneel Als geestelijk verzorger ben ik er voor iedereen (betrokkene, naaste, of professional), ongeacht geloof of levensovertuiging. In mijn functie bied ik individuele begeleiding en groepsbegeleiding, meestal in de vorm van gesprekken en bijeenkomsten. Ik ben bevoegd om te werken als algemeen geestelijk verzorger. Dit wil zeggen dat ik niet werk vanuit een zending door een ‘kerk’, of genootschap, maar vanuit mijn getoetste levensbeschouwelijke competentie die heeft geleid tot registratie.

Zowel in mijn werk als in mijn privéleven vind ik het belangrijk om trouw te zijn, om te blijven komen, ook als de situatie moeilijk of uitzichtloos is. Wat ik verder mooi vind is om zowel de kracht van beelden, muziek en humor te kunnen ervaren en gebruiken, als ook de kracht van stilte wanneer deze nodig is.

Hiervóór werkte ik als psychiatrisch verpleegkundige en als docent Sociaal Werk.

Beroepsvereniging Vereniging voor Geestelijk Verzorgers in Zorginstellingen (VGVZ) , kandidaatlidmaatschap SKGV