Martin Schneeberger 


Naam Martin Schneeberger
Bereikbaar Via het Centrum voor Levensvragen
Beschikbaar voor locaties in

Amsterdam
Beroep


Geestelijk verzorger
Levensbeschouwing Katholiek / Oecumenisch
Persoonlijk professioneel Ik werk bijna 20 jaren in de gezondheidszorg. 
Ik heb veel ervaring opgedaan bij het begeleiden van mensen met uiteenlopende culturen en levensbeschouwingen in het VUmc, Schiphol-Oost en het Flevoziekenhuis. 
Graag wil ik naar u luisteren om samen met u een begaanbare weg te vinden in en uit vaak moeilijke situaties die zich in het leven kunnen voordoen. Ik heb meer vragen dan antwoorden maar met elkaar wil ik met u naar zin en mogelijke oplossingen zoeken.
Ik kom bij u thuis of ben elders beschikbaar voor gesprek en begeleiding.

Beroepsvereniging Vereniging voor Geestelijk Verzorgers in Zorginstellingen (www.vgvz.nl) en geregistreerd in SKGV (www.skgv-register.nl)