Mia Delobelle

Naam Mia Delobelle
Beschikbaar in Amsterdam en omstreken
Beroep Geestelijk verzorger
Levensbeschouwing Boeddhisme
Persoonlijk professioneel

Een ernstige ziekte raakt je in de grond van je bestaan. Het is een confrontatie met vragen over leven en dood, met pijn en onzekerheid. Niets is meer vanzelfsprekend. Het is een reis door een nieuw en onbekend gebied.

Ik luister naar je verhaal met aandacht voor gedachten en gevoelens die diep van binnen leven. Mag je die toestaan? Kun je er met mildheid naar kijken? Samen gaan we op zoek naar wat inspiratie geeft juist in de meest kwetsbare momenten van je bestaan. Op zoek naar wat jou moed en energie geeft om het leven, zoals het is, te leven. Zodat je een bij jouw passende richting vindt. Wat te doen en soms ook los te laten?

Ziekte kan ook veel teweeg brengen bij de naasten. Vaak zijn zij helpend en ondersteunend aanwezig en is er minder of weinig ruimte voor hun eigen gevoelens en ervaringen. Naasten zijn ook van harte welkom voor een gesprek.

Naast bovenstaand aanbod ben ik beschikbaar voor artsen, verpleegkundigen en paramedici voor coaching, intervisie en scholing over zingeving.

Beroepsvereniging Vereniging voor Geestelijk Verzorgers (www.vgvz.nl) en geregistreerd in SKGV (www.skgv-register.nl)