Myriam van Gils

Naam Myriam van Gils
Beschikbaar in Regio Amsterdam-Diemen, regio Zaanstad, regio Haarlem
Beroep Geestelijk verzorger; trainer/coach op contemplatieve basis
Specialisaties: palliatieve zorg; ouderenzorg; mantelzorgers; nazorg; groepsdialoog
Ook beschikbaar voor intervisiebegeleiding van medewerkers en vrijwilligers in de zorg; coaching; deskundigheidsbevordering en training op het gebied van aandacht, meditatie/contemplatie en presentie als middelen in de beroepspraktijk van de zorgverlener

Levensbeschouwing Boeddhistisch / Rooms-Katholiek / Algemeen spiritueel
Persoonlijk professioneel Aandacht, ruimte, stilte en onvoorwaardelijk luisteren zijn de belangrijkste kwaliteiten van de gesprekken die ik met mijn gesprekspartners voer over de levensvragen waarmee zij worden geconfronteerd. Daarmee wordt een omgeving gecreëerd waarin de gesprekspartner de stilte en ruimte in zichzelf kan hervinden. Binnen deze veilige omgeving wordt het mogelijk ook de pijnlijkste levensvragen onder ogen te zien en krijgen mensen weer toegang tot hun eigen krachtbronnen, die nodig zijn om hun vragen en worstelingen te (ver)dragen. Mijn gesprekspartners ervaren mijn aanwezigheid - in gesprek én in gedeelde stilte - als helend en ondersteunend om bij de kern van hun vragen te kunnen komen en hun eigen, geheel persoonlijke, antwoord te vinden.

Mijn vermogen om op deze manier aanwezig te kunnen zijn, is geworteld in mijn jarenlange beoefening van boeddhistische meditatievormen. In overleg met mijn gesprekspartner kunnen deze vormen ook onderdeel zijn van de begeleiding.

Beroepsvereniging

SKGV-geregistreerd (Kwaliteitsregister Geestelijke Verzorging)


Boeddhistische Zendende Instantie (opleiding en ervaring conform kwalificaties voor zending)