Ria van Neerbos

Ria van Neerbos

Naam Ria van Neerbos
Beroep Geestelijk Verzorger, werkzaam bij verschillende locaties van Viva! Zorggroep
Beschikbaar voor locaties Amsterdam, Utrecht
Levensbeschouwing Vrijzinnig Protestant
Persoonlijk professioneel Aandachtig luisteren en horen wat mensen zeggen, zie ik als een kernactiviteit van mijn werk. Presentie, aandachtig aanwezig zijn, het in nabijheid uithouden met mensen en hen begeleiden in het ordenen en verhelderen van de vragen waar mensen op dat moment mee leven, zijn voor mij centrale vaardigheden. Ik doe dat in individueel of groepsverband.
Beroepsvereniging Lid van de Vereniging van Geestelijk Verzorgers in de Zorginstellingen (www.vgvz.nl).