Jos Timmerman

Naam: Jos Timmerman

Beroep: Ruim 20 jaar ben ik pastor geweest in de Protestantse Kerk. Daarna werkte ik meer dan 10 jaar als algemeen geestelijk verzorger, aandachtsfunctionaris Ethiek/trainer-docent Moreel Beraad en Vertrouwenspersoon in de ziekenhuiszorg. En sinds 2020 werk ik deels in de ouderenzorg en deels vanuit mijn eigen praktijk (www.praktijkoverbruggen.nl). 

Levensbeschouwing: Ik reken mij tot de religieus humanisten of, zo u wilt, tot de vrijzinnig protestanten. Met hen verwonder ik mij over het universum en het leven. De gedachte dat onze werkelijkheid gegrond is in het Mysterie van het Zijn, vind ik inspirerend. In al onze gesprekken gaat het niet over mijn overtuigingen, maar over uw zin- en levensvragen.

Persoonlijk professioneel: Medemenselijke betrokkenheid; oog en hart voor mensen in de knel. Met name zij die te maken hebben met indringende (geloofs-) en/of levens(einde)vragen. Ik heb veel professionele ervaring in de begeleiding van mensen in hun laatste levensfase, mensen met kanker en mensen met ALS. 

Beroepsvereniging: Vereniging voor Geestelijk Verzorgers in Zorginstellingen (www.vgvz.nl). Geregistreerd in het kwaliteitsregister (www.skgv-register.nl)

 

Naar de andere geestelijke verzorgers van het Centrum voor Levensvragen