Nicoline Letteboer

Naam: Nicoline Letteboer.

Beroep: Geestelijk begeleider bij de Omring. Daarnaast vrijgevestigd geestelijk begeleider en coach in Den Helder.

Levensbeschouwing: Vrijzinnig hervormd.

Persoonlijk professioneel: Ik verleen zorg met een glimlach. Waarbij ik wel recht doe aan alle pijnlijke en verdrietige gevoelens. Tevens laat ik de mens in aanraking komen met de levensvreugde die in haar/zijn hart aanwezig is. Door de vele gesprekken die ik de afgelopen dertig jaar mocht hebben ben ik tot dit inzicht gekomen. Onder andere gesprekken met zorgverleners, zorgvragers, stervenden maar ook dienst naasten. Ik combineer mijn werk als geestelijk verzorger/(godsdienst)psycholoog met een lichamelijk-energetische invalshoek. Hierbij tracht ik de verschillende niveaus van ervaringen met elkaar te verbinden

Beroepsvereniging: Vereniging voor Geestelijk Verzorgers in Zorginstellingen (www.vgvz.nl).

Naar de andere geestelijke verzorgers van het Centrum voor Levensvragen