Nieuws

Vacature voor medewerker m/v (vrijwilliger) voor de telefoondienst van het Centrum voor Levensvragen – Noord Holland

De ‘telefoondienst’ van het CvL bestaat uit vier vrijwilligers. Deze hebben om de beurt op werkdagen gedurende 2 weken deze ‘dienst’. (Dus 2 week ‘op’ en 6 week ‘af’). Gemiddeld komt er 1 à 2 keer per dag een oproep binnen, waarvan ca. 2 tot 4 keer per week een vraag om inzet van geestelijke verzorging. Deze vraag kan komen van de hulpvragers zelf, maar kan ook komen van naasten of doorverwijzende zorgverleners.

Interview Etje Verhagen

Het afscheidsproces wordt er vaak beter en rustiger door, zowel voor de patiënt als voor zijn nabestaanden. Toch wordt geestelijke, of spirituele zorg nog vaak onderschat.

Zin in palliatieve zorg

Een bijzondere titel voor een bijzondere bijeenkomst. Een inspirerende spreker, goede acteurs, zeventig professionals in de zaal en goede gesprekken tijdens de pauze. De kick-off bijeenkomst Zin in Palliatieve zorg had het allemaal. “Wat een bijzondere manier om dit thema zo aansprekend voor het voetlicht te brengen, ik ben geïnspireerd geraakt en ga ermee aan de slag!”

N A S C H O L I N G

Spirituele zorg – samenwerking bij zingeving en levensvragenproblematiek

De aandacht voor de zingevingsdimensie in de zorg is voor patiënten en zorgverleners een belangrijk aspect van gezondheid.

Geestelijk verzorgers zijn professionals op dit gebied. Patiënten hebben er baat bij als eerstelijnszorgverleners en geestelijk verzorgers meer samenwerken. In de praktijk blijkt men veelal onbekend te zijn met geestelijk verzorgers.

In deze training kijken we naar de praktijk van de huisartsen (praktijkondersteuners GGZ, eerstelijns psychologen) en geestelijk verzorgers met als doel de samenwerking te verbeteren. We doen dit in twee- of drietallen (tandems) van arts en/of andere eerstelijns hulpverlener en een geestelijk verzorger. De training is opgebouwd uit gezamenlijke bijeenkomsten afgewisseld met casuïstiekbespreking.

Geestelijk begeleider CvL steeds gemakkelijker te vinden

Op de regionale nieuwssite Dichtbij en diverse regionale kranten verscheen in maart een artikel over het Centrum voor Levensvragen in Noord-Holland.

12