Nieuws

Interview Etje Verhagen

Het afscheidsproces wordt er vaak beter en rustiger door, zowel voor de patiënt als voor zijn nabestaanden. Toch wordt geestelijke, of spirituele zorg nog vaak onderschat.

Zin in palliatieve zorg

Een bijzondere titel voor een bijzondere bijeenkomst. Een inspirerende spreker, goede acteurs, zeventig professionals in de zaal en goede gesprekken tijdens de pauze. De kick-off bijeenkomst Zin in Palliatieve zorg had het allemaal. “Wat een bijzondere manier om dit thema zo aansprekend voor het voetlicht te brengen, ik ben geïnspireerd geraakt en ga ermee aan de slag!”

N A S C H O L I N G

Spirituele zorg – samenwerking bij zingeving en levensvragenproblematiek

De aandacht voor de zingevingsdimensie in de zorg is voor patiënten en zorgverleners een belangrijk aspect van gezondheid.

Geestelijk verzorgers zijn professionals op dit gebied. Patiënten hebben er baat bij als eerstelijnszorgverleners en geestelijk verzorgers meer samenwerken. In de praktijk blijkt men veelal onbekend te zijn met geestelijk verzorgers.

In deze training kijken we naar de praktijk van de huisartsen (praktijkondersteuners GGZ, eerstelijns psychologen) en geestelijk verzorgers met als doel de samenwerking te verbeteren. We doen dit in twee- of drietallen (tandems) van arts en/of andere eerstelijns hulpverlener en een geestelijk verzorger. De training is opgebouwd uit gezamenlijke bijeenkomsten afgewisseld met casuïstiekbespreking.

Geestelijk begeleider CvL steeds gemakkelijker te vinden

Op de regionale nieuwssite Dichtbij en diverse regionale kranten verscheen in maart een artikel over het Centrum voor Levensvragen in Noord-Holland.

Noord-Holland Onderzoek samenwerking huisartsen, POH-GGZ en Geestelijk Verzorgers

Merkt u bij uw (terminale) patiënten dat u niet altijd kunt bieden wat u zou willen? Weet u niet goed naar wie u patiënten met existentiële vragen kunt doorverwijzen? GV-er Charlotte Molenaar deed onderzoek naar samenwerking tussen huisartsen en geestelijk begeleiders.