Nieuws

N A S C H O L I N G

Spirituele zorg – samenwerking bij zingeving en levensvragenproblematiek

De aandacht voor de zingevingsdimensie in de zorg is voor patiënten en zorgverleners een belangrijk aspect van gezondheid.

Geestelijk verzorgers zijn professionals op dit gebied. Patiënten hebben er baat bij als eerstelijnszorgverleners en geestelijk verzorgers meer samenwerken. In de praktijk blijkt men veelal onbekend te zijn met geestelijk verzorgers.

In deze training kijken we naar de praktijk van de huisartsen (praktijkondersteuners GGZ, eerstelijns psychologen) en geestelijk verzorgers met als doel de samenwerking te verbeteren. We doen dit in twee- of drietallen (tandems) van arts en/of andere eerstelijns hulpverlener en een geestelijk verzorger. De training is opgebouwd uit gezamenlijke bijeenkomsten afgewisseld met casuïstiekbespreking.


Aantal weergaven (2849) / Commentaar (0)

Login of registreer om commentaar toe te voegen.