Nieuws

Zin in palliatieve zorg

Een bijzondere titel voor een bijzondere bijeenkomst. Een inspirerende spreker, goede acteurs, zeventig professionals in de zaal en goede gesprekken tijdens de pauze. De kick-off bijeenkomst Zin in Palliatieve zorg had het allemaal. “Wat een bijzondere manier om dit thema zo aansprekend voor het voetlicht te brengen, ik ben geïnspireerd geraakt en ga ermee aan de slag!”

Hoe houd je zin in je leven? En zeker in de palliatieve zorg. Hoe doe je dat als patiënt en vooral hoe kunnen wij als professionals daaraan bijdragen? Daarover ging de kick-off bijeenkomst die op 26 september 2016 georganiseerd werd door de Netwerken Palliatieve Zorg in Noord-Holland Noord in samenwerking met het Centrum voor Levensvragen en het expertisecentrum van het VUmc. 

Zingeving
Mensen in de laatste levensfase kunnen allerlei vragen rondom zin en betekenis ervaren. “Ik wil nog helemaal niet dood. Welke zin heeft het leven nu nog? Welke betekenis heeft het leven gehad? Hoe moet ik dit leven en alles wat me dierbaar is loslaten?” Wat zeg je als professionals als je het idee hebt met lege handen te staan? Ook naasten en zorgverleners komen vragen tegen rondom verlies en zingeving. Hoe kun je deze vragen herkennen en er adequaat mee om gaan? Dat vinden de meeste mensen niet zo eenvoudig. En iedereen gaat daar op een eigen manier mee om.

Interactief theater en thema’s 
De acteurs lieten op aansprekende wijze hun (soms hilarische) visie op deze thema’s zien en met behulp van het publiek werden de acteurs zo aan gestuurd dat er een scene ontstond die recht doet aan de patiënt (en waarschijnlijk ook aan de zorgverleners). Wat was het confronterend om te zien hoe wij als professionals vaak denken te weten wat belangrijk is voor de patiënt. 

“Ik betrap mezelf er toch regelmatig op dat ik niet goed uitvraag wat iemand werkelijk bedoelt en niet wat ik zelf denk dat bedoeld wordt. Ik interpreteer het op mijn manier maar een ander kan wel heel iets anders bedoelen terwijl we hetzelfde zeggen. Blijft leerzaam!”

Onderwijsprogramma

Gelukkig zien we steeds meer belangstelling ontstaan voor het thema Zingeving en daarom introduceren wij een nieuw onderwijsprogramma rondom zingeving in de palliatieve fase. Bent u geïnteresseerd en wilt u meer weten klik dan hier of neem contact op met het secretariaat van de Netwerken Palliatieve Zorg Noord-Holland Noord via cursuspalliatievezorg@zonh.nl.


Aantal weergaven (2692) / Commentaar (0)

Login of registreer om commentaar toe te voegen.