Peter de Wit

Naam: Peter de Wit

Beroep: Vrijgevestigd humanistisch raadsman

Levensbeschouwing: Humanistisch

Persoonlijk professioneel: In de begeleiding van mensen probeer ik zoveel mogelijk aan te sluiten bij iemands eigen levensverhaal en levensvisie. Ik werk vanuit een open humanistische visie, met de gedachte dat er heel veel antwoorden mogelijk zijn op de vragen van het leven. Hierbij ga ik er vanuit dat in ieder mens bronnen van wijsheid en zingeving aanwezig zijn. Door de jaren heen sta ik steeds meer achter de gedachte dat noodlottige dingen niet voorbestemd zijn. Wel dat we steeds kunnen leren hoe we in mededogen naar ons zelf en naar de ander om kunnen gaan.

Beroepsvereniging: Nederlandse Vereniging voor Zelfstandig Humanistici (www.pleinH.nl)