Rudolf Kooiman

Naam: Rudolf Kooiman.

Beroep: Predikant in de Protestante Gemeente Hoorn-Zwaag.

Levensbeschouwing: Protestant.

Persoonlijk professioneel: Ik ben voorganger in een plaatselijke gemeente. Dat wil zeggen dat ik er voor mensen wil zijn ongeacht het etiket dat hen is of wordt opgeplakt. Hierbij is vooral het Evangelie voor mij een inspirerende bron. 

Naar de andere geestelijke verzorgers van het Centrum voor Levensvragen