Saskia Treu

Naam: Saskia Treu

Beroep: INCLU-ZIN
Algemeen Geestelijk begeleider/ Counselor in Existentieel Welzijn/ Pastor/Voorganger.

Levensbeschouwing: Mijn grondhouding is het Christelijk Humanisme. Ik onderschrijf het Oecumenisch Protestantse gedachtegoed en sta open voor gesprekken met mensen vanuit een andere religieuze identiteit.

Persoonlijk professioneel: Het in praktijk kunnen brengen van waar ik voor sta en wat mij bezielt is voor mij een groot ideaal.
De unieke bijdrage die ik binnen de geestelijk verzorging kan leveren zit in mijzelf verweven; als een lappendeken van pangi’s (lendendoeken) en als een labyrint.

Inhoudelijk over de gesprekken die ik voer: De meeste mensen staan op een bewuste manier in het leven. Het leven kan echter ontwricht raken, waardoor mensen de draad kwijt raken. Zij weten dan niet meer hoe om te gaan met bijvoorbeeld levensvragen en zingevingsvragen. Hoe ga ik verder na verlies en/of ziekte? Hoe kan ik waardig sterven? Hoe zorg ik voor een kwalitatief goed levenseinde? Wat te doen als mijn dierbaren ver weg wonen en ik geen afscheid kan gaan nemen?
De wereld verandert, globalisering viert hoogtij en grenzen vallen weg. Wat doet dit met mij en hoe kan ik zin ervaren op een manier die bij mij past? Ik help mensen om op een prettige en zinvolle manier inhoud te geven aan hun leven. Kortom: bij levensvragen en zingevingsvraagstukken.
In de gesprekken die ik voer probeer ik aansluiting te vinden bij de religieuze identiteit van mensen en samen met hen een eigentijdse invulling te geven aan de begrippen: Roots, Religieuze Identiteit, Existentie, Zingeving, Zinloosheid en Zinvinding.

.

Lees meer over de andere geestelijke begeleiders bij het Centrum voor Levensvragen.