Ton Bersee

Naam: Ton Bersee

Beroep: Algemeen geestelijk verzorger met katholieke achtergrond

Levensbeschouwing: Algemeen geestelijk verzorger met katholieke achtergrond

Persoonlijk professioneel: Geestelijke verzorging zoals ik dat uitoefen stelt het leven van elk uniek mens centraal. Daaraan wil ik aandacht en tijd geven. Om te zien wat er leeft, aan wat er goed is maar ook wat in de weg staat, of wat nog onverwerkt is om vervolgens te bezien hoe dat een plaats kan worden gegeven met het doel dat men zich innerlijk vrijer en gelukkiger voelt. In het geval je ongeneeslijk ziek bent, staat de medische zorg veelal centraal. Maar mensen hebben daarnaast vaak ook behoefte aan gesprekken over het afronden van hun leven, met alles wat daarbij kan horen, zoals dingen willen goedmaken, angst voor de dood en onzekerheid over wat daarna komt. Met betrokkenheid wil ik tot steun zijn, ook voor de naasten, om eventuele antwoorden, maar vooral ook rust en vrede te vinden in de situatie waarin men zich bevindt.