Abeltje Hoogenkamp

Naam: Abeltje Hoogenkamp

Beroep: Predikant/ geestelijk verzorger

Levensbeschouwing: Protestants 

Persoonlijk professioneel: Zeven jaar werkte ik als geestelijk verzorger en lid van het bedrijfsopvangteam in een Amsterdams ziekenhuis. Daar raakte ik vertrouwd met wat ingrijpende gebeurtenissen doen in mensenlevens. Ik heb me gespecialiseerd in PTSS, trauma en #metoo-dossiers. Het kan gebeuren dat (heftige) gebeurtenissen ook oude wonden openhalen.

Na mijn tijd in het ziekenhuis ben ik gaan werken als kerkvernieuwer. Ik zocht naar nieuwe taal en nieuwe vormen om levensvragen en ritualiteit te verbinden met de seculiere samenleving. Zelf ben ik verworteld in de protestantse traditie, maar ik voel geen enkele aandrang mensen bekeren. Integendeel: ik ben ervan overtuigd dat elk mens haar of zijn eigen levenswijsheid heeft en het erop aankomt ‘gemeenschappelijke grond’ te vinden waar we op kunnen staan, gemeenschappelijke taal waarin we elkaar kunnen verstaan. Muziek, poëzie en kunst kunnen daarbij helpen. Ik publiceerde een bloemlezing met de honderd mooiste gedichten over geloof en inspiratie. En ik werkte veel samen met kunstenaars. Dat zijn ook mensen die nieuwe taal en nieuwe beelden creëren.

In één-op-één begeleiding zijn zorgvuldigheid en precisie mijn gereedschappen. Ik ben een zeer geconcentreerd luisteraar en ik luister ook naar wat niet gezegd kan worden. Als het nodig is ben ik directief en stimuleer je om in actie te komen. Taal en vormgeving doen ertoe. Het is belangrijk dat je je kunt uiten, dat je je (veranderde) levenssituatie opnieuw leert verstaan en – last but not least – dat er ook iets kan transformeren. Ik geloof in de waarde van rituelen. Dat kunnen traditionele rituelen zijn, maar juist ook een ‘nieuw’ ritueel – dat we samen ontwerpen – kan helend zijn: iets in het vuur gooien, een boom planten, een brief schrijven. Ook hierin komt het aan op maatwerk en creativiteit.

Sinds 2018 worden deze gesprekken vergoed. De regeling geldt voor vijftigplussers met levensvragen en voor mensen in de palliatieve fase en hun naasten. Voorbeelden van thema’s zijn omgang met ziekte en rouw, (eerder) stoppen met werken, burn-out, adoptie, #metoo-ervaringen, veranderingen in de partnerschapsrelatie of het vinden van een nieuwe balans op enig ander gebied.

Beroepsvereniging: Vereniging voor Geestelijk Verzorgers in Zorginstellingen (www.vgvz.nl). Geregistreerd in het kwaliteitsregister (www.skgv-register.nl)

Naar de andere geestelijke verzorgers van het centrum voor levensvragen