Aly Vader-Terpstra

Naam: Aly Vader-Terpstra

Beroep: (Kunstzinnig) Geestelijk begeleider

Levensbeschouwing: Ik ben lid van de PKN, maar ben breed oecumenisch ingesteld, daarbij actief met de interreligieuze dialoog. (Islam, Joodse en Christelijke religies) Studie: EPIL European Project for Interreligious Learning 

Persoonlijk professioneel: Als (kunstzinnig) geestelijk verzorger, werkzaam in de ouderenzorg bij WZG Samen. Gespecialiseerd in biografisch werken. Aandacht voor het eigen levensverhaal van bewoners staat in mijn werk centraal. Ik luister en ondersteun om woorden te geven aan wat er gebeurt, help het eigen levensverhaal te ordenen. Ik zoek een (beeld) taal die aansluit bij de belevingswereld en de geloofsovertuiging van de mens mij tegenover

Beroepsvereniging: Vereniging voor Geestelijk Verzorgers in Zorginstellingen (www.vgvz.nl). Geregistreerd in het kwaliteitsregister (www.skgv-register.nl)

Naar de andere geestelijke verzorgers van het centrum voor levensvragen