Annacarina Klein

Naam: Annacarina Klein

Beroep: Geestelijk verzorger, pastor

Levensbeschouwing: Oecumenisch

Persoonlijk professioneel: Ik word gedreven door mijn idealen en één daarvan is een samenleving waar ieder mens van waarde is. 
Door mijn ervaring als geestelijk verzorger, pastor en oefentherapeut, heb gemerkt dat zingevingsgesprekken van betekenis zijn voor mensen. Het geeft mensen ordening, rust en steun. In de gesprekken luister ik empathisch en loop ik mee als reisgenoot in het (levens) verhaal van de client. De mens met zijn of haar verhaal, mag er zijn met alle gevoelens van verdriet, angst en blijdschap. Het verhaal helpt mensen immers weer grip te krijgen op het leven. In de gesprekken stem ik mij af op de leefwereld en de levensloop van de ander. Naast gesprekken is er ook ruimte voor gebed, gedichten voorlezen, Bijbellezen, rituelen en meditatie als de patiënt dat wenst. Mijn streven is, in alle ontmoetingen te zorgen voor een open spirituele en of religieuze atmosfeer waar iedereen zich op zijn of haar gemak kan voelen en waar vrijheid en rust de boventoon voeren. Ik luister graag naar jouw levensverhaal. 

Beroepsvereniging: Stichting Kwaliteitsregister Geestelijke Verzorgers (SKGV). (www.vgvz.nl). 

Naar de andere geestelijke verzorgers van het centrum voor levensvragen