Informatie voor doorverwijzen

Informatie voor doorverwijzers; hoe vraag je een gesprek aan bij het Centrum voor Levensvragen Noord-Holland

Bij het Centrum voor Levensvragen Noord-Holland vindt er een koppeling plaats tussen vragen naar geestelijke verzorging en het aanbod. Wil je een gesprek aanvragen voor een patiënt of cliënt? Dan kun je contact opnemen met het telefoonteam: 06 13 95 68 23.

Wanneer je contact opneemt met het CvL om een patiënt of cliënt door te verwijzen is het handig dat je weet:

Een geestelijk verzorger die wordt gekoppeld aan de patiënt of cliënt neemt vervolgens contact op met de patiënt of cliënt of met de verwijzer. Er worden afspraken gemaakt over de begeleiding. Mogelijk wordt de samenwerking rond de zorgvrager afgestemd met de verwijzer.

De kosten voor de inzet van een geestelijk verzorger verschillen per levensvraag. In veel gevallen geldt de subsidieregeling voor Geestelijke Zorg in de Thuissituatie