Jan Berkvens

Naam: Jan Berkvens

Beroep: Algemeen Geestelijk Raadsman

Levensbeschouwing: Remonstrant

Persoonlijk professioneel: Het leven is voortdurend in beweging, er gebeurt van alles. Soms staat het leven opeens op scherp en moet je een nieuwe werkelijkheid onder ogen leren komen. Samen zoeken we hoe je dit kunt doen en wat die nieuwe werkelijkheid kan betekenen. Alles is bespreekbaar, ongeacht je achtergrond en de gevoelens die je misschien ervaart: van boosheid tot vreugde, van verdriet tot opluchting. Ook met een LHBTI achtergrond ben je van harte welkom.

Beroepsvereniging: Vereniging voor Geestelijk Verzorgers in Zorginstellingen (www.vgvz.nl). Geregistreerd in het kwaliteitsregister (www.skgv-register.nl)

Naar de andere geestelijke verzorgers van het centrum voor levensvragen