Jan Peter Versteege MA

Naam: Jan Peter Versteege MA

Beroep: Geestelijk begeleider/verzorger en coach

Levensbeschouwing: Ik ben algemeen geestelijk verzorger (MA), dus voor zowel gelovige als ongelovige mensen. Oorspronkelijk r.-k. ben ik me oecumenisch gaan oriënteren en betrokken bij zowel de PKN als de r.-k. Kerk

Persoonlijk professioneel: Als geestelijk begeleider probeer ik mensen, gelovig of ongebonden, te helpen zichzelf te helpen. Vanuit mijn ervaring als begeleider en coach van ouderen en zieke mensen wil ik graag een ‘professionele vriend’ zijn bij vragen naar het waarom van persoonlijk lijden en problematische relaties en samen oplopen in de zoektocht naar de essentie van wat een mens bezig kan houden. Ik heb ervaring met jongere én oudere mensen in hun laatste levensfase (verpleeghuis, ziekenhuis) en vanuit mijn praktijk (www.deopreghte.nl) bij mensen thuis. Ik ben tevens ritueel begeleider, kan voorgaan in uitvaarten en herdenkingsbijeenkomsten en wil mensen graag helpen bij de verwerking van rouw en verlies.

Beroepsvereniging: VGVZ (www.vgvz.nl), Landelijke Vereniging van Vetrouwenspersonen (www.lvvv.nl), Platform Church Mediation (http://churchmediation.nl/)

 

Naar de andere geestelijke verzorgers van het Centrum voor Levensvragen