Naam: Jannie Nijwening

Beroep: Geestelijk verzorger

Levensbeschouwing: Van huis uit Gereformeerd (synodaal) doopsgezind geworden. Een open, oecumenische instelling.