Jos Timmerman

Naam: Jos Timmerman

Beroep: Ruim 20 jaar ben ik pastor geweest in de Protestantse Kerk. Sinds 2010 ben ik werkzaam als algemeen geestelijk verzorger/aandachtsfunctionaris Ethiek/trainer-docent Moreel Beraad en Vertrouwenspersoon in Noordwest Ziekenhuisgroep. Naast mijn werk in het ziekenhuis ben ik sinds 2019 ook ZZP’er. Deze werkzaamheden hoop ik verder te kunnen uitbreiden. 

Levensbeschouwing: Ik reken mij tot de religieus humanisten of, zo u wilt, tot de vrijzinnig protestanten. De kern van mijn overtuiging is dat elementen uit het christelijk geloof ook nu nog actueel zijn. Het Joodse en Christelijke gedachtegoed hebben een grote betekenis gehad voor de vorming van onze Westerse cultuur. Ik verwonder mij over het universum en het leven in zijn vele ontwikkelingen. Het feit alleen dat alles wat er is bestaat, doet mij beseffen dat alle werkelijkheid gegrond is in het Mysterie van het Zijn. Maar in onze gesprekken gaat het niet over mijn, maar jouw levensvragen.

Persoonlijk professioneel: Medemenselijke betrokkenheid; oog en hart voor mensen in de knel. Met name zij die te maken hebben met indringende (geloofs-) en/of levensvragen. Ik heb veel professionele ervaring met mensen in de terminale fase. Hierbij mogen vragen rond levensbeëindiging aan de orde zijn.

Naar de andere geestelijke verzorgers van het Centrum voor Levensvragen