Kosten

Wat kost een consult?

Wat kost een consult bij het Centrum voor Levensvragen? Het eerste telefonische contact met het telefoonteam en de geestelijk verzorger van het Centrum voor Levensvragen is altijd gratis en vrijblijvend. Daarnaast is voor mensen met een ongeneeslijke ziekte of hun naasten een consult vaak kosteloos. Hiervoor wordt namelijk gebruikgemaakt van een landelijke subsidieregeling. Ook ouderen met eenzaamheidsvragen kunnen kosteloos bij het Centrum voor Levensvragen terecht. In het eerste gesprek met de geestelijk verzorger kunt u afspraken maken over de kosten. Ook kijkt de geestelijk verzorger of u in aanmerking komt voor de subsidieregeling Geestelijke Verzorging Thuis.

Naar contact