Miriam Gankema

Naam: Miriam Gankema

Beroep: Geestelijk begeleider

Levensbeschouwing: Humanistisch

Persoonlijk professioneel: Ik werk als humanistisch geestelijk verzorger in een verpleeg- en verzorgingstehuis. Ik vind het belangrijk oog te hebben voor het unieke van de ander. Ik luister vanuit open aandacht, en zoek zo samen met iemand naar wegen om om te gaan met wat het leven brengt.


Naar de andere geestelijke verzorgers van het centrum voor levensvragen