Scholing

Scholing voor zorg- en hulpverleners

Het Centrum voor Levensvragen biedt scholing voor zorg- en hulpverleners aan in de regio. De geestelijk verzorgers zijn beschikbaar voor het verzorgen van scholingen voor zorg- en hulpverleners op het gebied van levensvragen en spirituele zorg. Ook zijn geestelijk verzorgers beschikbaar voor deelname in een palliatieve thuiszorggroep of voor advies in situaties waar ethische en levensbeschouwelijke vragen een rol spelen. Het Centrum voor levensvragen heeft inzicht in de mogelijkheden in de regio Noord-Holland.

Zorg- en hulpverleners kunnen deze scholingen van geestelijk verzorgers volgen. De scholingen gaan in op thema’s als:

  • Welke levens- en zingevingsvragen kom je veel tegen onder patiënten of cliënten?
  • Wat zijn specifieke signalen dat er levens- of zingevingsvragen spelen?
  • Hoe doe je dit tijdens dagelijkse zorg?
  • Wanneer wordt het te complex?
  • Hoe kunnen jij en je medewerkers goed verwijzen naar en samenwerken met het Centrum voor Levensvragen?

scholingen voor zorg- en hulpverleners

 

Op de website van Palliaweb kunt u ook veel informatie vinden over de landelijke beschikbare bij- en nascholingen voor professionals en vrijwilligers.

Wilt u meer weten over de scholing voor zorg- en hulpverleners? Neem dan contact op met het telefoonteam: 06 13 95 68 23 of mail naar info@centrumlevensvragen.nl