Sponsoring

Steun het CvL!

Het Centrum voor Levensvragen wordt gedeeltelijk gefinancierd vanuit een subsidieregeling, via de Netwerken Palliatieve Zorg en via giften. Je kunt helpen om een verschil te maken voor mensen die kampen met vragen over de zin van het leven, levenseinde en de dood. Sponsor het Centrum voor Levensvragen met een donatie of door een vermelding in je testament.

Een bijdrage kan worden gestort op IBAN NL 69 INGB 06 55 50 48 93 ten name van Stichting ZONH te Alkmaar o.v.v. Centrum voor Levensvragen.

(ZONH is de uitvoeringsorganisatie voor Centrum voor Levensvragen).