Subsidieregeling

Subsidieregeling geestelijke bijstand

Sinds 2019 is er een subsidieregeling geestelijke bijstand voor geestelijke verzorging in de thuissituatie. Mensen die palliatieve zorg ontvangen en 50-plussers met levensvragen vallen binnen deze regeling. Zij kunnen individuele begeleiding ontvangen tot maximaal vijf gesprekken. Het eerste telefonische contact met het telefoonteam en de geestelijk verzorger is altijd gratis en vrijblijvend.

De subsidieregeling komt voort uit de paragraaf ‘Goede zorg voor ouderen’ in het Regeerakkoord 2017-2021. Minister Hugo de Jonge stelt structureel 5 miljoen beschikbaar voor de inzet van geestelijk verzorgers. De activiteiten lopen via de landelijke netwerken palliatieve zorg zoals het Centrum voor Levensvragen die hiervoor een bijdrage krijgen. Dit is de snelste en meest directe manier om de inwoners in de regio ondersteuning te bieden.
Op de website van ZonMw kunt u meer lezen over deze subsidieregeling. Ook hebben deelnemende partijen twee handige factsheets ontwikkeld met informatie over de inzet van geestelijke verzorgers in de eerstelijns gezondheidszorg.

Uit dezelfde subsidieregeling kan de deelname aan een multidisciplinair overleg door een geestelijk verzorger worden gefinancierd. Ook is er begeleiding in groepen mogelijk.
Kijk voor meer vragen en antwoorden over de kosten voor een gesprek op de pagina van veelgestelde vragen.

 

Subsidieregeling geestelijke verzorging thuisGeestelijke verzorging thuis

Als u thuis woont kunt u begeleiding krijgen van een geestelijk verzorger. De geestelijke verzorging thuis richt zich op alle mensen die in moeilijke of belastende situaties terecht zijn gekomen – geboorte of dood, ziekte of beperking, relatievorming en overgangsmomenten, verlies of trauma. Deze geestelijk verzorgers werken vanuit een eigen of gedeelde praktijk en bieden ondersteuning aan u vanuit uw eigen huis.