Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen

Hieronder staat een overzicht van veelgestelde vragen. Staat uw vraag er niet bij? Neem dan contact op met het Centrum voor Levensvragen.

 

De kosten van een consult is een veelgestelde vraag. Het eerste telefonische contact met het telefoonteam en de geestelijk verzorger is altijd gratis en vrijblijvend. Voor mensen met een ongeneeslijke ziekte of hun naasten is een consult vaak kosteloos. Hiervoor wordt gebruikgemaakt van een landelijke subsidieregeling. En ook ouderen met eenzaamheidsvragen kunnen vaak kosteloos bij het Centrum voor Levensvragen terecht. In het eerste gesprek met de geestelijk verzorger kunnen afspraken worden gemaakt over de kosten of de mogelijke toepassing van de subsidieregeling. Vraag voordat je een consult aangaat, of hier kosten aan verbonden zijn.

Ja, je kunt met de vrijwilliger in het telefoonteam aangeven wat je behoefte is en welke levensfilosofie je hebt. Naar aanleiding van jouw wensen, kan de vrijwilliger je koppelen aan een geestelijk verzorger die bij je past. Op de site kun je het team van geestelijk verzorgers bekijken. Je kunt zelf ook telefonisch aangeven met welke geestelijk verzorger je in gesprek wilt.

Wanneer je vragen hebt over zingeving, een naderend overlijden of het ondersteunen van een persoon in de laatste levensfase, kun je hierover in gesprek met een geestelijk verzorger van het Centrum voor Levensvragen. Je kunt met een geestelijk verzorger in contact komen via het volgende telefoonnummer: 06 13 95 68 23

Zie je het leven niet meer zitten en denk je aan zelfmoord? Neem dan contact op met de telefooncentrale voor zelfmoordpreventie via 0900 0113 of ga naar www.113.nl.

Kamp je door een zelfdoding van een naast familielid, een vriend of vriendin met vragen over schuld, de zin van het leven of woede? Dan kun je dit bespreken met een geestelijk verzorger van het Centrum voor Levensvragen. Bel dan naar 06 13 95 68 23

Ja, je kunt contact opnemen met het Centrum voor Levensvragen, wanneer er zich grote veranderingen in je leven voordoen die vragen om heroriëntatie en bezinning.

Ja, je kunt contact opnemen met het Centrum voor Levensvragen, wanneer er zich grote veranderingen in je leven voordoen die vragen opwerpen als:

  • Waarom overkomt mij dit?
  • Waar vind ik de kracht om om te gaan met verdriet?
  • Wat is echt belangrijk in mijn leven?
  • Waar geloof ik nog in?
  • Hoe ga ik om met mijn ziekte, behandeling of mijn euthanasie?

Er is een subsidie beschikbaar voor geestelijke verzorging thuis. Deze is gericht op mensen met een palliatieve zorgvraag en 50-plussers met levensvragen. Dit houdt in dat individuele begeleiding tot in principe maximaal vijf gesprekken wordt vergoed en dus gratis is. Uit deze subsidie kan ook het bijwonen van multidisciplinaire overleggen door geestelijk verzorgers worden gefinancierd en begeleiding in groepen.

Het Centrum voor Levensvragen is een initiatief van de vier Netwerken Palliatieve Zorg in Noord-Holland, namelijk Noord-Kennemerland, Kop van Noord-Holland, Westfriesland en Zaanstreek Waterland. Stichting ZONH te Alkmaar begeleidt de organisatie van het Centrum voor Levensvragen.