Over ons

Centrum voor Levensvragen Noord-Holland

In ieder mensenleven vinden er gebeurtenissen plaats, die je leven op zijn kop zetten. Bijvoorbeeld een overlijden van een dierbare, een slechte diagnose, wanneer je ongeneeslijk ziek bent of je de zin van het leven niet meer kunt vinden. Met vragen over de zin van het leven, levenseinde en de dood kun je terecht bij het Centrum voor Levensvragen Noord-Holland. De geestelijk verzorgers bieden professionele begeleiding, zodat zij iedere persoon met iedere vraag onbevooroordeeld kunnen steunen in moeilijke tijden.

Voor wie?

Het Centrum voor Levensvragen Noord-Holland is er voor iedereen van elke leeftijd. Ongeacht waar je in gelooft of hoe je leeft. Het gaat de geestelijk begeleiders om het persoonlijke verhaal en ieders persoonlijke vragen.

Door wie?

Bij het Centrum voor Levensvragen Noord-Holland werken geestelijk verzorgers die speciaal zijn opgeleid voor begeleiding bij vragen rondom zingeving, kwaliteit van leven en sterven. Zij bieden een luisterend oor, helpen om gedachten te verhelderen en begeleiden bij verdriet of rouw. Elke geestelijk verzorger heeft een eigen aandachtsgebied. Zo kan iedereen met welke geloofsovertuiging of levensstijl dan ook, bij het Centrum voor Levensvragen terecht.

Geestelijk verzorgers hebben geheimhoudingsplicht. Wat je met hen bespreekt, is vertrouwelijk. Geestelijk verzorgers werken volgens de opgestelde regels van het landelijke Kwaliteitsregister Geestelijke Verzorgers.

 

Hoe werkt het?

Personen met een levensvraag en doorverwijzers met patiënten met een levensvraag kunnen contact opnemen met het telefoonteam via 06 13 95 68 23. Bij afwezigheid belt het telefoonteam op werkdagen binnen 24 uur terug. Het team bestaat uit goed opgeleide vrijwilligers die telefonisch een aantal vragen stellen. De vrijwilligers koppelen de personen met een levensvraag aan een van de geestelijk verzorgers van het Centrum voor Levensvragen Noord-Holland. Je kunt via de site ook zelf alvast een geestelijk verzorger kiezen.

 

Levensvragen

Soms krijg je in het leven te maken met opgaven of gebeurtenissen die een grote invloed hebben. Die gebeurtenissen, zoals de diagnose van een ziekte, een (naderend) overlijden of een verandering in de familiesfeer, kunnen vragen oproepen. Waarom overkomt mij dit? Wat heeft het leven voor zin? Waar geloof ik nog in? Vragen over de zin van het leven en de dood noemen we levensvragen. Deze gaan vaak over:

Kosten

Het eerste telefonische contact met het telefoonteam en de geestelijk verzorger is altijd gratis en vrijblijvend. Voor mensen met een ongeneeslijke ziekte of hun naasten is een consult kosteloos. Hiervoor wordt gebruikgemaakt van een landelijke subsidieregeling. En ook ouderen met eenzaamheidsvragen kunnen kosteloos bij het Centrum voor Levensvragen Noord-Holland terecht. In het eerste gesprek met de geestelijk verzorger kunnen afspraken worden gemaakt over de kosten of de mogelijke toepassing van de subsidieregeling.